newLogo4

logoMobil

Terapeuter

Kvalitet och utbildning

Att erbjuda våra kunder bästa möjliga vård och service är viktigt för oss.
Alla terapeuter har för sina yrken adekvata utbildningar. Alla är medlemmar i respektive branchorganisation och har därmed de försäkringar som ger dig som kund trygghet.

Alla terapeuter genomgår fortlöpande vidareutbildningar inom sina yrken.
Vi utför kundundersökningar för att se vad vi kan förbättra oss på och era åsikter är värda mycket för oss.